ул. Камен Андреев 24
София,
България
23.3044431000001
42.6931982
UserLikes
Име: ГАЗСТРОЙМОНТАЖ
Адрес: София, ул. Камен Андреев 24
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.gasstroymontaj.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Строително-монтажни работи
Дейност:

Инженерингова дейност

Ключови думи: инженерингова дейност, проектантска дейност, строителство, монтаж на газоразпределителни мрежи, газификация

За нас

Основните дейности на Газстроймонтаж са:

1. Газопроводно строителство и свързаните с това дейности - газопроводи високо налягане; нефтопроводи; компресорни станции, АГРС, ГРП, ГИС; неразрушаващ контрол на заваръчни съединения; изолационни покрития на стоманени тръби;
2. Укрепване на изкопи на сгради и укрепване на свлачища чрез сондажните машини, с които разполагаме:
- изливни пилоти с диаметър от φ250мм до φ1500мм в почва с различен състав, от мека през глинеста почва до скала с голяма твърдост и дълбочина до 36м; микропилоти с диаметър до φ300мм и дълбочина до 10м.
- анкери – временни/постоянни въжени предварително напрегнати инжекционни анкери и пасивни анкери (тип IBO);
3. Изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води;
4. Изграждане на водопроводи и канализации от всякакъв материал;
5. Строителство и реконструкция на сгради - изпълняваме различни проекти във високото строителство - строителство, укрепване, реконструкция, рехабилитация, както и основни ремонти на сгради.

Газстроймонтаж е създадена през 1971г. като фирма, специализирана в строителството на газопроводи високо налягане. Целите при създаването на строителното предприятие са следните:
* изграждане на националната газопреносна мрежа - вътрешният пръстен, по който се xренася газ за нуждите на България;
* изграждане на газопреносната система на територията на страната, транзитираща природен газ от Русия към страните от Балканския регион - Турция, Гърция и Макед
ГАЗСТРОЙМОНТАЖ
ония;
* изграждане на всички съоръжения, свързани с газопреносната мрежа;
* изграждане на петролопроводи, водопроводи, топлопроводи, продуктопроводи и свързаните съоръжения.

През 2002г. компанията става 100% частно акционерно дружество, започва да диверсифицира своите дейности и навлиза на пазара на:
- укрепване на изкопи на сгради и укрепване на свлачища чрез изпълнение на пилоти и анкери;
- изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води;
- изграждане на водопроводи и канализации от всякакъв материал;
- строителство и реконструкция на сгради.

Специализираната техника, с която разполагаме, е производство на международно утвърдени производители като Caterpillar Inc., CRC-Evans Pipeline International Inc., Tamrock, Ingersoll-Rand и др. През последните години разширихме машинния си парк, като добавихме специализирана механизация в областта на укрепването, която е производство на Casagrande, Hütte – ThyssenKrupp и Gertec.

През годините Газстроймонтаж натрупа богат професионален опит в тръбопроводното строителство. Дружеството е изградило цялостната газопреносна система за високо налягане в България, включително компресорни и газоразпределителни станции. Изградени са транзитните газопроводи от Русия за Турция, Гърция и Македония, преминаващи през територията на България.
Фирмата е участвала в изграждането на различни тръбопроводни проекти в Германия, Полша, Сърбия, Македония, Турция, Гърция, Украйна, Азербайджан, Сирия, Ирак, Индия и д
ГАЗСТРОЙМОНТАЖ
руги страни.

Представено в цифри, това са повече от 3 000 км газопроводи с различни диаметри и принадлежащите към тях съоръжения.
Управленската стратегия на фирменото ръководство акцентира върху реализацията на компанията в нови дейности в областта на инфраструктурното строителство. Фирмата реагира гъвкаво и бързо на промените в пазарната среда.
За да сме в крак с новите технологии и с оглед подобряване качеството на предлаганите услуги, увеличаваме обема на собствения машинен парк - разполагаме със специализирана механизация за тръбопроводно строителство, със специализирано оборудване за автоматично, полуавтоматично и ръчно заваряване, с пробивно оборудване за изпълнение на пилоти, анкери, геотермален сондаж, със строителна механизация с общо предназначение, с апаратура за безразрушителен контрол на метали и метални съоръжения.

Газстроймонтаж АД залага на натрупания голям професионален опит в страната и чужбина, на квалифицирания персонал, който работи във фирмата, на големия собствен машинен парк, на индивидуалното и професионално отношение към клиента, което предлага.

През 2008г. Газстроймонтаж получи Сребърна награда в сектор Енергийна Инфраструктура на Камарата на Строителите в България.
През 2009г. Газстроймонтаж премина успешно процедура по TRACE относно прозрачността на собствеността и прилагането на анти-корупционна политика във фирмата.

Газстроймонтаж притежава следните сертификати: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 3834-2.
Открийте ни в Google+